کالای فیزیکی

سرم کراتین و آرگان

سرم کراتین و آرگان
سرم کراتین و آرگان
سرم کراتین و آرگان
کالای فیزیکی

سرم کراتین و آرگان

۹۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

محصولات آرایشی و بهداشتی تراست

سرم کراتین و آرگان تراست

بیشترمحصولات آرایشی بهداشتی ادعامیکنندکه ازتخریب موجلوگیری میکنند ولی راهکاری برای ترمیم آن ندارند.

برای حل مشکل ناشی ازآسیبهای مومیتوان ازیک سرم موی مناسب استفاده کردکه این سرم یک محلول محافظتی ازمواست وسبب درخشندگی وجلوگیری ازگره افتادن درمومینماید. سرم موی تک فاز تراست سبب حفاظت ازمودربرابرتابشهای زیادآفتاب وحالت دهنده های مومیباشد. سرم مورابایدبعدازشستشوی مواستفاده کنیم. این محصول آرایشی وبهداشتی باعث بازگشتآب به مو و حفظ رطوبت به آن گردد. مکانیسم عملکردی سرم موتراست بدینگونه است که به کوتیکولهای موچسبیده وآنهارابه یکدیگراتصال داده ولایه های مو به یکدیگرمتصل شده وباعث رفع شاخه وشکستگی درمو میگردد وباعث نرمی ودرخشندگی مو سر میشود. سرم مو تراست دارای عملکردطولانی مدت است. این محصول درکورتکس مونفوذکرده وباعث تغییر در ساختار مو میگردد ودارای اثرات فوقالعاده برای درمان و رهایی از موخوره میباشد، زیرا این سرم حاوی ترکیبات طبیعی وگیاهی است که در درمان موخوره اثرات چشمگیری دارند.

موادموثره سرم موی تراست : روغن آرگان کراتین روغن بادام جوانه گندم

معرفی موادموثره:

روغن بادام ازدرخت بادام گرفته میشود و دارای فولیک اسید،آلفاتوکوفرول( ویتامین ای) وزینک میباشد. روغن بادام شیرین حاوی اسیدهای چرب غیراشباع است که این اسیدهای چرب برای عملکرد بهتر سلولها در مو ضروری میباشند. این روغن به طور عمیق درپوست و مو نفوذ کرده و سبب رطوبت رسانی وتغذیه فولیکول های مو با مواد مغذی میگردد. این روغن هم بطورمستقیم مو ه مبطور غیرمستقیم م بر روی مو برای درمان موهای آسیب دیده ، خشک وحساس استفاده میشود. ازجمله اثرات دیگر این روغن بر روی مو: درخشندگی ، ضخیم شدن، حفظ طراوت مو رنگشده ،جلوگیری ازخشکی موهای رنگشده،محافظ تازمو دربرابر اشعه UV وآلودگی محیطی میباشد. این روغن حاوی ویتامین A ،B1 وB6 بامقدار کمی از ویتامینهای Eو Dاست. ویتامین E موجود در روغن سببحذ ف رادیکالهای آزاد میشود ودر اپیدرم پوست قرارگرفته وبه عنوان سددفاعی محکم در برابر تبخیر آب ورطوبت پوست عملکرده وباعث رسیدن مواد مغذی به سلولها ،جلوگیری از التهاب وافزایش ضخامت دیواره سلولی میگردد)، روغن درخت بادام شیرین دارای خاصیت آنتیاکسیدان تیاست که باعث محافظت سلول در برابر اثرات ناشی از رادیکالهای آزاد میگردد.

روغن آرگان ازهسته میوه درخت آرگان به دست می آیدکه نام دیگر این درخت،درخت زندگی میباشد. روغن آرگان سبب حفاظ تازپوست و مو دربرابر شرایط سخت محیطی میگردد. این روغن دارای خاصیت مرطوب کنندگی،استحکام بخشی،افزایش ضخامت مو،حفاظت وکنترل مودربرابر اثرات جانبیناشیاز تابش نور خورشی دو آلودگی است. روغن آرگان سبب رطوبت رسانی وجلوگیری از تبخیر رطوبت پوست و مو میشود، بنابر این باعث درخشندگی ، افزایش ضخامت، الاستیسیته ونرمی مو میگردد. ای ن روغن باعث حفاظت کوتیکول مو دربرابرآسیب های ناشی ازحرارت دستگاههای حالت دهنده مومیشود. مولکولهای موجوددراین روغن دارای اندازه کوچکیه ستند که براحتی درکورتکس مونفوذکرده وموادمغذی و ویتامین ها را به مو میرسانند. روغن آرگان با افزایش تولیدکراتین درپوست سرباعث افزایش حفظ و دوام فولیکولها و رشد مو میگردد. روغن آرگان غنی از ویتامین E، کاروتن ،فنولها ،و بسیاری از اسیدهای چرب ضروری میباشد.